شماره تماس : 02188757911
امروز سه شنبه 11 فروردين 1394 ساعت 15:50
لطفا چند لحظه منتظر بمانيد ...

شرايط اخذ ارز مسافرتي

اصل پاسپورت ايراني.اصل بليط ممهور به مهر آژانس.اصل ويزا.اصل عوارض خروج

از 6 روز مانده به تاريخ پرواز تا روز پرواز

انجام عمليات هروز از ساعت 9 صبح  لغايت 12:30 (پنجشنبه 11:30)

×حضور صاحب پاسپورت الزامي ميباشد

×به افراد مقيم خارج از کشور ارز تعلق نميگيرد

×به افراد زير 12 سال ارز تعلق نميگيرد

×به هر فرد در يک سال شمسي يکبار ارز تعلق ميگيرد

×به مسافران زميني و دريايي ارز تعلق نميگيردنرخ ارز